20110416 - Hadovna s "leteckym" provozem

005-IMG_6011.JPG.medium.jpeg