20110416 - Hadovna s "leteckym" provozem

006-IMG_6013.JPG.medium.jpeg