20110416 - Hadovna s "leteckym" provozem

007-IMG_6020.JPG.medium.jpeg